Τίτλος : Εξωτερικούς Συμβούλους Professional Υπηρεσιών- Αλεξανδρούπολη(NoFraEx/ALEX1609)
Περιοχή : ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΛΟΙΠΗ/ΑΛΛΟ
Τελευταία Ενημέρωση : 16/9/2019 12:13:00 μμ

Κατάστημα NOVA (Franchise) εξειδικευμένο στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων συνδυαστικών υπηρεσιών Ψυχαγωγίας και Επικοινωνίας και στην παροχή προϊόντων τεχνολογίας που καλύπτουν κάθε σύγχρονη ανάγκη, ζητάει να προσλάβει:

Εξωτερικούς Συμβούλους Professional Υπηρεσιών- Αλεξανδρούπολη

Κωδικός θέσης: NoFraEx/ALEX1609

 

Αρμοδιότητες:

 

Απαραίτητα Προσόντα:

Παροχές:


Αποστολή Βιογραφικού