Τίτλος : Εξωτερικούς Συμβούλους Professional Υπηρεσιών- Αττική(NoFra/ΑΤΙ_0218)
Περιοχή : ATTIKH (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)/ΑΛΛΟ
Τελευταία Ενημέρωση : 4/4/2018 6:58:00 μμ

Κατάστημα NOVA (Franchise) εξειδικευμένο στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων συνδυαστικών υπηρεσιών Ψυχαγωγίας και Επικοινωνίας και στην παροχή προϊόντων τεχνολογίας που καλύπτουν κάθε σύγχρονη ανάγκη, ζητάει να προσλάβει:

 

Εξωτερικούς Συμβούλους Professional Υπηρεσιών- Αττική

Κωδικός θέσης: NoFra/ΑΤΙ 0418

Αρμοδιότητες:

· Παρουσίαση της εταιρείας, των υπηρεσιών και των προϊόντων της

· Παροχή προσωποποιημένης εξυπηρέτησης και υποστήριξης των πελατών της NOVA

· Προώθηση και ανάπτυξη των πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών με βάση τις βέλτιστες πρακτικές πωλήσεων

· Συνεχής παρακολούθηση, διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου

· Επίτευξη στόχων βάση μηνιαίου πλάνου πωλήσεων

 

Απαραίτητα Προσόντα:

· Αναπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες

· Πάθος για την εξυπηρέτηση του πελάτη

· Προϋπηρεσία 1-2 έτη σε αντίστοιχη θέση

· Πολύ καλή γνώση χειρισμού H/Y, tablet

· Ικανότητα και διάθεση επίλυσης προβλημάτων

· Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

· Δυνατότητα εργασίας σε ευέλικτο ωράριο

· Δίπλωμα οδήγησης

· Ευχέρεια στη μετακίνηση

 

Παροχές:

· Σταθερός μισθός

· Bonus βάσει πωλήσεων και επίτευξης στόχων

· Συνεχής εκπαίδευση (νέα προϊόντα, υπηρεσίες, προσωπική ανάπτυξη)

 


Αποστολή Βιογραφικού