Τίτλος : Εκπρόσωποι Πωλήσεων Professional Υπηρεσιών - Αλεξανδρούπολη(NoFra/ΕΞ-ΑΛΕΞ0517)
Περιοχή : ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΛΟΙΠΗ/ΑΛΛΟ
Τελευταία Ενημέρωση : 16/5/2017 2:58:00 μμ

Κατάστημα NOVA  (Franchise) εξειδικευμένο στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων συνδυαστικών υπηρεσιών Ψυχαγωγίας και Επικοινωνίας και στην παροχή προϊόντων τεχνολογίας που καλύπτουν κάθε σύγχρονη ανάγκη, ζητάει να προσλάβει:

Εκπρόσωποι πωλήσεων Professional Υπηρεσιών/Αλεξανδρούπολη

Κωδικός θέσης: NoFra/ΕΞ-ΑΛΕΞ0517

Η θέση αναφέρεται στον υπεύθυνο του καταστήματος με βασικές αρμοδιότητες:

• Εξωτερική Πώληση υπηρεσιών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
• Διαχείριση συστημάτων της εταιρίας

Οι κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα και χαρακτηριστικά:

• Απόφοιτοι ΙΕΚ/ΤΕΙ
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους
• Πελατοκεντρική αντίληψη
• Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, ευχάριστη προσωπικότητα
• Ομαδικό πνεύμα εργασίας

Το κατάστημα NOVA προσφέρει:

• Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
• Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

 


Αποστολή Βιογραφικού